SeHTF
Chào mừng các bạn ghé thăm Se 2nt
Để dễ dàng trong việc tham khảo ý kiến mọi người thì các bạn cần đọc thông tin về nội quy cũng như là phải có một tài khoản cá nhân trên 4rum. Mong rằng sau một ngày làm việc căng thẳng thì Se2nt sẽ là điểm đến cho các bạn cùng giải toả stress nhé.
Nếu các bạn có vấn đề gì có thể liên hệ qua Yahoo : anhlinh01678914801 và TV để được tư vấn và hỗ trợ.
Đăng Nhập

Quên mật khẩu

Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Top posting users this month

Thống Kê
Hiện có 2 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 2 Khách viếng thăm

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 58 người, vào ngày Wed Aug 02, 2017 7:50 pm

Best 2010 Free Antivirus Software: Tốt nhất Antivirus 2010 miễn phí phần mềm

Go down

07092010

Bài gửi 

Best 2010 Free Antivirus Software: Tốt nhất Antivirus 2010 miễn phí phần mềm
Điền năm 2010, ở đây là 2.010 tốt nhất [You must be registered and logged in to see this link.] phần mềm mà có sẵn để bảo vệ hệ thống Windows của bạn từ thread virus. This best 2010 free antivirus software list doesn't indicate any ranking but it is good to give them a try if you are not ready to buy an Anti virus solution. Năm 2010 này phần mềm chống virus miễn phí tốt nhất Danh sách này không chỉ ra bất kỳ thứ hạng, nhưng nó là tốt để cung cấp cho họ một thử nếu bạn chưa sẵn sàng để mua một giải pháp chống virus.
Best 2010 Free Antivirus Software: Tốt nhất Antivirus 2010 miễn phí phần mềm


[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]


Panda Cloud Antivirus is a something different free antivirus, which use cloud computing technology to protect faster against the newest malware variants without impacting PC performance. Panda Cloud Antivirus là một cái gì đó khác nhau miễn phí, mà sử dụng công nghệ điện toán đám mây để bảo vệ nhanh hơn so với phiên bản mới nhất phần mềm độc hại mà không ảnh hưởng đến hiệu suất máy tính. Meanwhile, this free cloud antivirus can works with other desktop antivirus software simultaneously provide better level security protection for your computer. Trong khi đó, đám mây này antivirus miễn phí có thể làm việc với các phần mềm chống virus máy tính để bàn đồng thời bảo vệ tốt hơn mức độ bảo mật cho máy tính của bạn.
With the cloud-based scanning from PandaLabs' servers, it has shorten the virus scanning time to 6 minutes, thus becoming the lightest and fastest antivirus service. Với chức năng quét đám mây dựa trên từ các máy chủ PandaLabs ', nó đã rút ngắn thời gian để quét virus 6 phút, do đó trở thành nhẹ nhất và nhanh nhất dịch vụ chống virus. It supports Windows 7, Vista and XP (32bit) operating systems. Nó hỗ trợ Windows 7, Vista và XP (32bit) hệ điều hành. Plus more, the latest Panda cloud antivirus version is Version 1.0. Plus nhiều hơn, các đám mây Panda antivirus phiên bản mới nhất là phiên bản 1.0.
[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]


Free cloud anti virus software based on four fronts such as Cloud computing, Community based protection, Collective wisdom and Coincidental with installed antivirus provides virus prevention and malware protection on your computer. Miễn phí phần mềm chống vi rút đám mây dựa trên bốn lĩnh vực như Cloud máy tính, bảo vệ dựa trên cộng đồng, trí tuệ tập thể và trùng khớp với antivirus được cài đặt cung cấp phòng, chống virus và bảo vệ phần mềm độc hại trên máy tính của bạn.
Beside that, Immunet protect consume very less computer resources while running and it can run on support Microsoft Windows XP (SP2 or later), Vista and Windows 7 (RC 32Bit only). Bên cạnh đó, Immunet bảo vệ tiêu thụ tài nguyên máy tính rất ít trong khi chạy và nó có thể chạy trên các hỗ trợ Microsoft Windows XP (SP2 hoặc sau này), Vista và Windows 7 (RC 32Bit chỉ).
[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]AVG 9 Antivirus software has been improved significant in speed and levels of security protection. AVG Antivirus 9 phần mềm đã được cải thiện đáng kể trong tốc độ và mức độ bảo vệ an ninh. It also features an antivirus module but also modules for detecting spyware, basic [You must be registered and logged in to see this link.] protection, email and phishing protection as well as the AVG Link scanner to provide safety ratings for websites. Nó cũng có tính năng một module chống virus mà còn mô-đun cho việc phát hiện phần mềm gián điệp, cơ bản [You must be registered and logged in to see this link.] bảo vệ, email và lừa đảo cũng như các máy quét kết AVG để cung cấp xếp hạng an toàn cho trang web.
AVG antivirus 9 free edition download size is around 70MB. AVG antivirus 9 tải về miễn phí phiên bản kích thước khoảng 70MB.
[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]


FortiClient Endpoint Security software that provides an SSL/IPSec VPN, WAN optimization client, [You must be registered and logged in to see this link.] and [You must be registered and logged in to see this link.] , anti rootkit protection, Execution Behavioral Analysis, [You must be registered and logged in to see this link.] and intrusion prevention. FortiClient Endpoint Security phần mềm cung cấp một SSL / IPSec VPN, WAN của khách hàng tối ưu hóa, [You must be registered and logged in to see this link.][You must be registered and logged in to see this link.] , chống rootkit bảo vệ, Thi hành vi phân tích, [You must be registered and logged in to see this link.] và phòng chống xâm nhập.
FortiClient Endpoint Security free edition also provides automatic updates from the FortiGuard™ subscription service ensure protection against the latest threats. FortiClient Endpoint Security phiên bản miễn phí cũng cung cấp các cập nhật tự động từ dịch vụ thuê bao FortiGuard ™ đảm bảo bảo vệ chống lại các mối đe dọa mới nhất.
[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]


Comodo Internet Security comes with Comodo AntiVirus and Comodo Firewall to eliminate ALL known Viruses, Worms and Trojans from desktops and networks with no license fees or hidden costs. Comodo Internet Security đi kèm với Comodo Antivirus và Comodo Firewall để loại bỏ tất cả được biết đến Virus, Worms và Trojan từ máy tính để bàn và các mạng không có giấy phép, lệ phí hoặc chi phí ẩn. Meanwhile, the free windows Internet security is free for life. Trong khi đó, các cửa sổ bảo mật Internet miễn phí là miễn phí cho cuộc sống.
Meanwhile, Comodo Internet Security 3.13 includes many new features and services, including Comodo Secure DNS, Comodo HopSurf and the ability to specify alternative URLs for program and virus updates. Trong khi đó, Comodo Internet Security 3,13 bao gồm nhiều tính năng mới và các dịch vụ, bao gồm bảo mật Comodo DNS, Comodo HopSurf và khả năng để xác định các URL thay thế cho chương trình và cập nhật virus.
[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]


Avira Antivir 9 doesn't appear to have changed much compare to previous Antivir free edition. Avira Antivir 9 dường như không có thay đổi nhiều so với phiên bản trước đây miễn phí Antivir. The most important changes on Avira antivirus are: locked file scanning (files in use), faster scanning for multi-core processors, much improved disinfection and most importantly the added adware \ spyware detection in the FREE version. Những thay đổi quan trọng nhất trên Avira antivirus là: quét file đã bị khóa (đang sử dụng), quét nhanh hơn bộ xử lý đa lõi, khử trùng được cải thiện nhiều và quan trọng nhất là việc phát hiện phần mềm gián điệp phần mềm quảng cáo được thêm vào \ trong phiên bản miễn phí.
However, it still remains as a good free antivirus to use for protecting your windows system. Tuy nhiên, nó vẫn còn như là một chống virus miễn phí tốt để sử dụng cho hệ thống bảo vệ cửa sổ của bạn.
[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]


BitDefender 10 antivirus free edition is equipped with latest BitDefender antivirus engine. BitDefender 10 antivirus bản miễn phí được trang bị động cơ mới nhất chống virus BitDefender. The best part of this free anti virus comes with the ICSA Labs certified scanning engines found in other BitDefender products which allowing you to enjoy basic virus protection for no cost at all. Các phần hay nhất của vi rút này chống miễn phí đi kèm với động cơ được chứng nhận ICSA Labs quét hàng tại khác BitDefender sản phẩm mà cho phép bạn thưởng thức cơ bản để bảo vệ chống virus miễn phí cả.
However, BitDefender Free Edition is an on-demand virus scanner, which is best used in a system recovery or forensics role. Tuy nhiên, BitDefender Free Edition là một máy quét virus theo yêu cầu, mà là tốt nhất sử dụng trong một hệ thống phục hồi hoặc vai trò pháp lý.
[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]


The biggest changes of Avast 5 free anti virus edition are the new user interface plus improvements on the antivirus scanning engine, performance and memory, disk and cpu usage. Những thay đổi lớn nhất của Avast 5 chống vi rút miễn phí phiên bản có giao diện người dùng mới cộng với những cải tiến trên các công cụ quét virus, hiệu quả và bộ nhớ, đĩa và cách sử dụng CPU.

this [You must be registered and logged in to see this link.] comes with full load of security system protection features to protect users computer. The most impressive security features perhaps is multi threaded scanning optimization, which allows the splitting of large individual files between cores, accelerating the scanning process. này [You must be registered and logged in to see this link.] đi kèm với tải đầy đủ các tính năng bảo vệ hệ thống an ninh để bảo vệ người dùng máy tính. Các tính năng bảo mật ấn tượng nhất có lẽ là tối ưu hóa chức năng quét đa luồng, cho phép chia tách của cá nhân các tập tin lớn giữa các lõi, thúc đẩy quá trình quét.
So, i hope above the best free antivirus can protect Windows system. Vì vậy, tôi hy vọng ở trên là tốt nhất antivirus miễn phí có thể bảo vệ hệ thống Windows. Let me know if i missed your favorite antivirus in comments below. Hãy cho tôi biết nếu tôi bỏ lỡ antivirus yêu thích của bạn trong các ý kiến dưới đây

Những gì tốt nhất chỉ có tại Se 2NT:

-------------------------------------------------------------------------------
LÆ°u ý các bạn tham gia: Chỉ các Link có sá»± đảm bảo của Se S2T má»›i có sá»± há»— trợ từ BQT khi phần mềm có sá»± cố. Hiện nay thì chỉ má»™️t số ít phần mềm ở Se S2T được mang tem này Ä‘a số các link sá»­ dụng link tại site chủ bài do vậy việc há»— trợ này chỉ áp dụng cho thành viên có từ 10 bài viết trở lên áp dụng cho mọi phần mềm.

[You must be registered and logged in to see this link.]
.


[You must be registered and logged in to see this link.]
avatar
Admin
Chủ Tịch Se S2T
Chủ Tịch Se S2T

Nam Con Giáp : Scorpio
Tuổi giáp Trung Hoa : Horse
Tổng số bài gửi : 1481
Điểm Se S2T : 88055
Sinh Nhật : 03/11/1990
Tham gia ngày : 27/08/2009
Tuổi : 28
Đến từ : Đồng Há»›i City
Sở thích : Máy tính, Soft, AV....
Tính hài hước : Bình thường

Huy chương
Sức mạnh:
100/100  (100/100)
Điểm SeS2T:
50/50  (50/50)

Về Đầu Trang Go down

Share this post on: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

Best 2010 Free Antivirus Software: Tốt nhất Antivirus 2010 miễn phí phần mềm :: Comments

avatar

Bài gửi on Tue Sep 07, 2010 9:50 am by Admin

Trong bài này là bài sưu tầm và dựa vào bài dịch trên Google.com.vn thì chắc mọi người thấy bài này vừa thiếu hai đại diện AV và thừa đi hai đại diện AV .
Hai đại diện vắng mặt là Kaspersky và anh chàng trẻ tuổi KingSoft Antivirus. Còn AVG và Avira thì trượt xét vào Top 10 này rồi. Ý kiến của Admin là thế còn các bạn thì sao? Hãy cùng đóng góp ý kiến nhé.

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết