Hãng Fortres đã tung ra phần mềm Clean Slate có chức năng tương tự như Deep Freeze và ShadowUser, nhưng vượt trội cả về tính năng cũng như cách làm việc.

Sau đây là một số tính năng mà Deep Freeze không có. Nếu như bạn định khởi động lại máy để cập nhật antivirus, windows thì chuyện đó không cần thiết, vì Clean Slate có thể tự tắt tính bảo vệ ngay tức thì, khóa những thư mục, tập tin mà bạn không cho phép truy cập, chỉnh sửa

Cho phép chọn...